El 2n congrés del Tercer Sector ambiental de Catalunya té l’objectiu de compartir experiències, eines i coneixements entre les entitats del 3r sector adreçades a la sensibilització i conscienciació ambiental de la societat. La Fundació ENT presentarà el projecte “El Valor dels Aliments” en aquest marc, fent èmfasi en les actuacions que són potencialment replicables per a altres entitats.